Adéu al Cotxe! Conferència «L’urbanisme després del cotxe»

Conferència de Maria Buhigas

Bona part del territori que hem urbanitzat des que tenim cotxes esdevindrà inhabitable quan ja no en tinguem. Com a vehicle de la dispersió perifèrica, l’automòbil ha creat dos grans monstres urbans. Un d’ells és la ciutat dormitori, el polígon residencial fet de grans torres i blocs, on l’espai públic és, per excessiu, banal, inhòspit, insegur i de difícil manteniment. L’altre és la gran Subúrbia, la ciutat dispersa feta de rotondes, cases aïllades i «centres» comercials. Allà on l’urbanisme no sigui capaç d’injectar compacitat i mixtura d’usos, no hi haurà més remei que retornar-li el sòl urbanitzat a la natura. Mentrestant, caldrà recuperar la ciutat densa i intensa, feta de finques petites i entre mitgeres, amb places d’escala humana i carrers-corredor. Aquesta és la ciutat fèrtil, la que genera centralitats, diversitat d’usos i promiscuïtat entre classes socials. Però també és la ciutat més cobejada per la indústria turística o el mercat immobiliari. Un cop pacificats, els seus barris esdevenen llocs més atractius i desitjats. Això n’encareix habitatges i comerços, tot expulsant bona part dels seus teixits socials cap a perifèries disperses on depenen més del cotxe. Quina mena d’urbanisme ens cal per democratitzar la tornada als centres?

La conferència anirà precedida d’un «llindar sonor» específic [3 min.], obra de Miquel Jordà i Úrsula San Cristóbal, i de la lectura dramatitzada Qué planeta le vas a dejar a tu hijo, Mariode Natalia Yurena Rodríguez.

                                                         Preu 3€ | Personatges de la Beckett gratuït