Apinyó pre-main race CIMB 2019

Simulació d’un dia de feina d’un bici-missatger.
Cal casc, cadenat i boli.