Bike Polo Barcelona: Gran Kedada Principiants!

Portar bici, casc opcional. La resta del material us el deixaran.

Més info: Bike Polo Barcelona