Friday 13th Alleycat per tots els públics

Alleycat per tots els públics.

La temàtica d’aquest Alleycat serà el món de la missatgeria en bicicleta. Consistirà en recórrer la ciutat tot buscant una sèrie de checkpoints a cadascun dels quals s’haurà de realitzar una prova senzilla.

El guanyador de la prova serà el primer en recórrer totes les fites i completar totes les proves. 

Caldrà dur candau i motxilla.

S’haurà de pagar 5€ abans de l’inici de la carrera per tal de sufragar els costos de material i begudes. 

No serà necessari inscripció prèvia.

Organitza: My Beauttiful Parking