Inspeccions Tècniques de la Bicicleta (ITB) a l’AMB

Inspeccions Tècniques de la Bicicleta (ITB) a l’AMB de 10 a 14h