Nova massa crítica a Badalona

19 d’octubre 19’30 h #massacriticabadalona

Sortida des del pont del petroli.