Presentació número 13 de Volata Magazine

VOLATA és un portal web, una revista trimestral en paper, un club social i moltes més coses. Volen que sigui un projecte interdisciplinari dedicat al món de la cultura, la competició i el viatge al voltant del ciclisme. Els agraden les bones històries i la bona fotografia que transmeti com es veu el món mentre es pedaleja. Aposten per alentir el ritme, per la reflexió, la contemplació, l’esperit crític i el periodisme.

Més informació al web de Volata